Mange ulike foreninger, lag og organisasjoner har støttet Viken senter.

Vi håper at flere følger på, slik at de dermed er med å gjøre Viken senter til et senter for hele landet, ikke bare for Nord-Norge.

Vi stiller gjerne opp og informerer om Viken senter på møter hvor dette er naturlig, og vi tar gjerne imot større grupper for informasjon og omvisning. 

Ta kontakt med oss på telefon 77 18 99 00 og velg innvalg 2 eller e-post: kurs@vikensenter.no