Viken senter har hatt gleden av å motta testamentariske gaver.

Det å bli tilgodesett som institusjon på denne måten er en spesiell gave.

For oss er det en trøst å vite at de som gikk bort også etter sin bortgang fikk anledning til å være til glede og hjelp for andre.

Vi bidrar gjerne til å forvalte testamentariske gaver etter giverens ønske.

Ta kontakt med oss på telefon 77 18 99 00 eller e-post: post@vikensenter.no