Vil du være en av våre faste støttespillere?

Som fast giver vil du bidra til å sikre den videre drift av Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter. Siden Kurs- og veiledningsenheten ikke mottar ikke noen form for offentlig støtte er vi delvis avhengig av faste støttespillere.

Ta kontakt med oss på telefon 77 18 99 00 og velg innvalg 2 eller e-post: kurs@vikensenter.no