Godt samarbeid øker trivselen og god trivsel øker samarbeidet. Både som medarbeidere og ledere har vi alt å vinne på å bli enda bedre på å mestre kommunikasjon og relasjonene til de vi jobber med. Særlig gjelder dette i utfordrende situasjoner.