Alle ønsker vi å ha en god kommunikasjon i parforholdet og familien men god kommunikasjon kommer ikke av seg selv. Vi må noen ganger stoppe opp og se på hvordan vi når frem til hverandre. Har vi lett for å snakke forbi hverandre? Lytter vi egentlig til den andre? Tør vi ta tak i vanskelige tema? Kjenner vi på støtte hos partneren? Har vi glemt å ha det moro sammen?

Om du har noen spørsmål i forhold til våre tilbud rettet mot par og familier:

 Kontakt oss