Samtalene handler om det du ønsker de skal handle om, for eksempel:

  • Arbeids- eller livssituasjon

  • Følelser og relasjoner

  • Krise og sorg

  • Eksistensielle og åndelige spørsmål

  • Samliv og kommunikasjon

  • Verdier og livsvalg