Vi har høy kompetanse og lang erfaring i veiledning og kursing for bedrifter, organisasjoner og arbeidsfelleskap. Oftest blir vi spurt om å ta opp temaer innen relasjon og kommunikasjon. Vår erfaring er at både ledere og medarbeidere har mye igjen for et opplegg som er tilpasset deres situasjon og utfordringer.

Her er noen aktuelle temaer:

  • Hvordan trives i jobben og med hverandre
  • Når kommunikasjon blir vanskelig
  • Utbrenthet, grensesetting og ivaretagelse
  • Dilemmaer på arbeidsplassen - holdninger og etikk
  • Grenseoverskridelser og seksuell trakassering
  • Krisehjelp og sorgarbeid blant kollegaer
  • Når jobb innebærer betydelig fravær fra hjemmet
  • Hjelperrollens gleder og utfordringer
  • Kultur og kommunikasjon i multikulturelle arbeidsfellesskap 

Ta kontakt med oss på 77 18 99 00 eller send en epost til post@vikensenter.no