Gjennom økt bevissthet rundt temaene roller og relasjoner, holdninger og kultur, konfliktforståelse, grenser og ansvar vil du kunne styrke din rolle som samtalepartner. Dette vil gjøre deg tryggere i møte med ulike dilemmaer og situasjoner.

Fagdagen avrundes med fokus på hvordan du kan ivareta deg selv i utfordrende møter, noe som er nødvendig for å være en god støttespiller for andre. Opplegget inneholder praktiske og nyttige verktøy for empatisk og løsningsfokusert kommunikasjon.  

Målgruppe: Alle som møter mennesker i vanskelige og utfordrende situasjoner, og som har tro på at gode kommunikasjonsevner og gode verktøy vil bidra til gode løsninger

Tidsramme: 09.00 - 15.30

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon på kurs@vikensenter.no eller beskriv nærmere hva du ønsker av tema ved å fylle ut dette skjemaet: