Vi vet alle hva slitenhet er. Stikkordet er mengde.

Noen av oss opplever utbrenning eller uttapping. Da blir det litt mer komplisert, og det kommer inn spørsmål om for eksempel mening, identitet og relasjoner.

Vi tror ledere har egne utfordringer i denne forbindelse. Vi strides mellom ulike idealer, mellom involvering og tilbaketrekning, mellom hjemmesituasjon og yrkesaktivitet, mellom grensesetting og ideal.

Tema som kan belyses: Når ideal og virkelighet går hver sin vei. Fra sliten til utbrent. Å ivareta seg selv og andre.

Vi kan skreddersy kurset til andre målgrupper enn ledere og medarbeidere.

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon på post@vikensenter.no