Behandling

Klinikkenheten er en landsdekkende behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser, og mottar henvisninger fra hele landet. Vi behandler angst, depresjon, traumer og familieutfordringer som følge av psykisk lidelse.