Viken senter er en diakonal stiftelse, og senteret ble åpnet i 2006. Tilbudet vårt er åpent for alle, uansett bakgrunn, tilhørighet og tro. Vi tar imot pasienter, deltakere og besøkende fra hele landet.

Stiftelsens formål
Viken senter er en ideell diakonal virksomhet som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, fagutvikling og forskning. Stiftelsen har et særlig fokus på landsdelens behov, brukernes medvirkning, samt åndelige, eksistensielle og relasjonelle spørsmåls betydning for psykisk helse.


Viken senters visjon:

Rommer livet, nærer liv


Vikens senters verdier:

Raushet – Kvalitet - Vitalitet