Viken senter er en diakonal stiftelse, og senteret ble åpnet i 2006. Tilbudet vårt er åpent for alle, uansett bakgrunn, tilhørighet og tro. Vi tar imot pasienter, deltakere og besøkende fra hele landet.

Stiftelsens formål
Viken senter er en ideell diakonal stiftelse som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, fagutvikling og forskning. Stiftelsen har et særlig fokus på landsdelens behov, brukernes medvirkning, samt åndelige, eksistensielle og relasjonelle spørsmåls betydning for psykisk helse.


Viken senters visjon:

Spor av himmel, smak av jord


Vikens senters verdier:

Raushet – Kvalitet - Vitalitet