Senteret består av to enheter:
Klinikkenheten er en landsdekkende behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser og har behandlingsplasser med døgnopphold.

Kurs- og veiledningsenheten tilbyr forebyggende kurs, seminar og veiledning for bedrifter og privatpersoner. Tilbudene gis i ulike deler av landet, og på Viken senter.

 

Slik finner du veien til Viken senter