Behandlingsansvarlig 

Direktøren er på vegne av Viken senter behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og brukere: 
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og eventuelt personnummer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 

Grunnlaget for behandlingen

Opplysningene om deg benyttes for å oppfylle avtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Artikkel 6 (b). 

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din avtale via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Der du har samtykket til det, benyttes historikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Artikkel 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med avtalen.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  
    

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din avtale lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 

Personvernombud

Vi har et personvernombud, e-post: personvernombud@vikensenter.no som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

E-post: personvernombud@vikensenter.no
Post: Viken senter, Vikenveien 66, 9360 Bardu