Formålet med registreringen er å informere om ditt pårørendeopphold og bekrefte dette, for eksempel i forhold til Pasientreiser. Informasjonen lagres i det pasientadministrative systemet.

Viken senter mottar også informasjon om deg når du har kontakt med Viken senter, for eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert inn et svært begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

Les mer om dette på www.vikensenter.no/personvern

Du har rett til innsyn i opplysninger vi lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. 

Viken senter er forpliktet ved lov til å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan Viken senter gjør dette. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger, hvilke lover som gjelder og hvordan du kan komme i kontakt med oss hvis du har spørsmål eller andre henvendelser.

I henhold til personopplysningsloven skal Viken senter vedlikeholde en fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om pårørende og pasienter. 

Viken senter har eget personvernombud. Personvernombudet bidrar til at vi:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles og hvor de behandles
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir samlet inn
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

Dersom du har behov for å kontakte personvernombudet kan du ta direkte kontakt

Telefon: 771 89 900 (sentralbord)
Adresse: Viken senter, Vikenveien 66, 9360 Bardu
E-post: personvernombud@vikensenter.no

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post

Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post.

Viken senter benytter flere leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vi er gjennom lovverket pålagt å føre oversikt over leverandører som behandler data på vegne av oss. 

Utlevering av personopplysninger

Som hovedregel kan vi ikke utlevere dine opplysninger uten ditt samtykke. I noen tilfeller blir allikevel opplysninger utlevert uten samtykke. Dette gjelder opplysninger til for eksempel Pasientreiser

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt.