Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Om Viken senter

Spor av himmel, smak av jord

Viken senter er lokalisert i vakre naturomgivelser i Bardu kommune i Troms. Viken senter vil når det står helt ferdig danne tre tun med helt nye bygninger der det arkitektoniske og estetiske er vektlagt.

Tilbudet legger vekt på klinisk/faglig behandling, og i tillegg tilbud om rekreasjon, kurs, samtaler og forskning. Ut fra et kristent, helhetlig menneskesyn, og med landsdelens særskilte behov for øye, skal stedet utvikles til et kompetansesenter på å forstå eksistensielle og åndelige spørsmåls betydning for utvikling og behandling av mennesker med angst, depresjon og samlivsproblemer.

Viken har et særlig fokus på etniske forhold og minoritets-problematikk, tilbud tilpasset Forsvarets personell og deres familier, og et utvidet familietilbud til enslige med barn.Tilbudet er åpent for alle, uansett tro, tilhørighet og bakgrunn. Vi tar imot pasienter og besøkende fra hele landet.

Klinikken
Klinikkenheten ved Viken senter er en nasjonal behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser, og tilbyr behandling til voksne over 18 år og
til familier. Vi mottar derfor henvisninger fra hele landet. Dette er et supplerende tilbud til pasienter, som skiller seg ut fra det øvrige
tilbudet og inngår i fritt sykehusvalg. Tjenestene gis på spesialisthelsetjenestenivå med døgnopphold. Dette er i tråd med de sentrale
føringer som ble lagt til grunn for etableringen av Viken senter innenfor Opptrappingsplanen.
 

Kurs- og veiledningsenheten

Kurs- og veiledningsenheten tilbyr ulike former for kurs, teambygging, rekreasjonsuker, PREP-kurs, foredrag/undervisning og samtaler/veiledning. Se i menyen til venstre for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med oss! Tlf. 77 18 99 44.

FOU-enheten

Forskning og  utviklingsenheten har ansvar for å tilrettelegge for forskning og fagutvikling ved senteret. Fagutviklingen skal være direkte knyttet til kjerneviksomheten ved senteret. Avdelingen tilrettelegger for både videre- og etterutdanning av de ansatte, og sørger også for at sentret kan tilby godkjent spesialistutdanning. Avdelingen skal også legge til rette for forskning på internasjonalt nivå knyttet til den kliniske aktiviteten ved sentret.

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies