Behandlingen retter seg mot ulike dimensjoner; det psykiske, det fysiske, det eksistensielle/åndelige og det sosiale. Gjennom tverrfaglige team jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer.

Klinikkenheten har døgnplasser fordelt på 4 behandlingsteam: