Informasjon til henvisere

Viken senter tilbyr individualbehandling til voksne over 18 år med traumelidelser eller traumerelatert problematikk. Det tilbys også familiebehandling der en eller flere av de voksne har en psykisk lidelse. Du kan lese mer om behandlingstilbudene våre her.

Viken senter er i henhold til avtalen med Helse Nord forpliktet til å prioritere pasienter fra egen region.

 

Hvem kan henvise?

Fastleger, avtalespesialister, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste kan sende henvisninger direkte til Viken senter. Dersom henviser ikke er fastlege, bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes.

Kontakttelefon for henvisere:

Tlf. 77 18 99 99, mandag - fredag mellom kl.12:00 - 13:00

 

Vilkår for innleggelse ved Viken senter

 • Pasienten kan nyttiggjøre seg intensiv behandling individuelt og i grupper
 • Lokal behandling/utredning bør være gjennomført, i primærhelsetjenesten eller ved lokalt DPS
 • Ved familiehenvisning der det er delt foreldreansvar, må det foreligge skriftlig samtykke for barn som er søkt inn til behandling ved Viken senter sammen med en av foreldrene. Skriftlig samtykke må foreligge før oppstart av behandling (kartlegging). Samtykkeskjema (DOC, 52KB)

Tilstander vi ikke har behandlingstilbud for (henvisninger for disse vil bli returnert):

 • Pågående psykoselidelser
 • Alvorlig personlighetsforstyrrelse som hoveddiagnose
 • Spiseforstyrrelse som hoveddiagnose
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand
 • Primært behov for avrusing.

Tilstander som kan vanskeliggjøre nytte av behandling:

 • Forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig, både somatiske og psykiske (komorbiditet)
 • Graviditet kan i noen tilfeller vanskeliggjøre nytte av behandlingen
 • Problematisk rusbruk (medikamenter, alkohol eller andre rusmidler).
 • Ustabil atferd (f.eks. voldsproblematikk, omfattende selvskading, høy suicidfare).
 • Ustabile sosiale forhold som kan forstyrre terapiprosessen (f.eks. pågående alvorlig trusselsituasjon/ overgrepssituasjon).
 • Forhold som kan begrense utbytte av deltakelse i gruppebehandling

 

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisninger til både individualbehandling og familiebehandling bør inneholde følgende:

 1. Pasientdata
 2. Rettighetsvurdering
 3. Henvisningsdiagnose
 4. Aktuelt
 5. Kort om bakgrunn
 6. Psykiatrisk sykehistorie (kortfattet)
 7. Relevant somatisk problematikk
 8. Medisiner og bruk av andre preparater
 9. Vurdering
 10. Vedlagt epikrise fra relevant nylig avsluttet behandling/beskrivelse av pågående behandling i spesialisthelsetjenesten.

Link til Sjekkliste for henvisning.docx (16KB)