Viken senter har avtale med Øvre Bardu barnehage. Barnehagen ligger ved Vikingkrysset, et par kilometer fra Viken senter. Barnehagen har to avdelinger. Kalvebingen har plass til ni barn under tre år, mens Kløverenga har plass til 18 barn over tre år.

Åpningstid er mandag til fredag fra 07.15 til 16.15. Barnehagen holder til i lokaler sammen med Øvre Bardu skole. Barnehagen har moderne lokaler, en velutstyrt lekeplass og et unikt nærområde med gangavstand til flotte skog og mark. 

Hovedoppgaven er å drive barnehage etter de mål som er nedfelt i lov om barnehager med forskrifter. I barnehagens årsplan er det nedfelt konkrete mål for arbeidet. Hovedmålet er at ungene skal oppleve at de er verdifulle, at de har venner og at de kjenner trygghet og tilhørighet. I dette arbeidet står utvikling av språk og sosial kompetanse sentralt. Barnehagen benytter de oppleggene "Steg for Steg" og "Snakkepakken" som noen av verktøyene.

Barnehagen legger spesiell vekt på glede og humor i hverdagen, og personalet har et bevisst forhold til at de er viktige rollemodeller for barna. Øvre Bardu barnehage har erfarne barnehagelærere i alle pedagogstillingene og dyktige assistenter med lang erfaring fra arbeid med barne.