Behandlingsforløpet er tredelt med kartleggingsopphold, behandlingsopphold og oppfølgingsopphold (også kalt booster).

Behandlingsmålene er å redusere symptomer, få økt innsikt, og innarbeide mestringsstrategier for å takle livets utfordringer enda bedre. Hovedbehandlingen er kognitiv terapi i grupper hvor man jobber med tanke- og atferdsmønstre. Behandlingen består blant annet av undervisning i grupper, kreative grupper, individuelle samtaler og fysisk aktivitet. 

Vi anbefaler at pasienten har etablert kontakt med lokal behandler gjennom hele behandlingsforløpet. I løpet av et behandlingsopphold kan nære pårørende inviteres til et opphold som er spesielt tilrettelagt for de som står nær pasienten.