Viken senter er en livssynsåpen institusjon. Presten møter den enkelte med respekt og ydmykhet for hans eller hennes tro og verdisyn.

Samtale med prest

En samtale med presten blir ofte kalt sjelesorg. Sjelesorg kan beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet. Du bestemmer hva samtalen skal handle om, enten det er savn, lengsel, tilhørighet, tro eller livet generelt. Mange opplever sjelesorg som en meningsfull ramme for samtale om åndelige og eksistensielle spørsmål. Noen ganger kan en samtale om slike temaer være til hjelp i en bedringsprosess. Samtaler avtales gjennom ditt behandlingsteam.