Behandlingsforløpet er firedelt med kartleggingsopphold, behandlingsopphold og to oppfølgingsopphold (også kalt booster). Pasientene bør ha evne til selvinnsikt, refleksjonsevne og kunne tåle et visst symptomtrykk. Vi anbefaler at pasienten har etablert kontakt med lokal behandler gjennom hele behandlingsforløpet. 

Behandlingen er intensiv gruppepsykoterapi kombinert med individuelle samtaler. Hovedretningene er gruppedynamisk-, eksistensiell- og kreativ (integrativ terapi), psykoedukasjon (undervisning i grupper) og bruk av naturen. Behandlingsmålene tar utgangspunkt i pasientens egne mål for behandlingen. Det kan være økt livskvalitet, opplevelse av mestring, innsikt og dypere følelsesmessig bearbeiding av relasjonelle vansker.

I løpet av et behandlingsopphold kan nære pårørende inviteres til et opphold som er spesielt tilrettelagt for de som står nær pasienten.