Før behandling

Helse Norge  Pakkeforløp innen psyksisk helse og rus 

Pasientreiser Før innleggelse kontaktes Pasientreiser for bestilling og dekning av reiseutgifter.

Dine rettigheter  Helse Norge

Praktisk informasjon  Til deg som skal til kartleggingsopphold
 


Under behandling

Checkware scoringsportal for inneliggende pasienter.