Mer om klage og erstatning på Helsenorge

Ved spørsmål i forbindelse med klage til Viken senter, ta kontakt med Klinikkleder på 77 18 99 00.

 

Klage til Viken senter

I arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen er tilbakemelding fra pasienter og pårørende en viktig rettesnor.

Pasienter og pårørende som opplever at deres rettigheter ikke blir ivaretatt ved Viken senter kan fremsette klage.

Klagen skal sendes skriftlig til: Viken senter, Vikenveien 66, 9360 Bardu.

Klager skal ikke sendes på e-post.

 

Klagen må inneholde:

  • Navn (på den som klager)
  • Fødselsnummer (på den som klager)
  • Adresse (på den som klager)
  • Hva det klages på

Merk: dersom pårørende klager på vegne av en pasient, må det legges med en fullmakt fra pasienten så fremt det er mulig.

Du vil få en bekreftelse når saken er registrert i vårt saksarkiv med angivelse av når svaret på klagen vil foreligge.

Ved behov, kan Pasient og brukerombudet hjelpe deg med å klage.