Skolen ved Viken senter er en avdeling under SMI-skolen* i Troms. Det er ansatt tre lærere ved avdelingen med lang erfaring fra undervisning i grunnskole og med bred faglig kompetanse. Elevgruppen endres hele tiden ved skolen siden familier kommer og reiser til ulike tidspunkter. Det kan være elever fra hele landet og i alle klassetrinn ved skolen.

Vi samarbeider med Bardu kommune, og da spesielt nærskolen Øvre Bardu oppvekstsenter og familieteamet ved Viken senter.

Samarbeid med hjemmeskolen

Skolen etablerer et samarbeid med hjemmeskolen etter samtykke fra foresatte. Vi innhenter deretter ukeplaner, prøver og annen informasjon for at elevene skal få et best mulig faglig tilbud mens de er her. Vi følger kompetansemålene i de ulike fagene og hjemmeskolens planer er utgangspunktet for temaer og progresjon. Ut fra elevens situasjon gjøres det avtaler med hjemmeskolen om prioriteringer dersom det ikke er mulig å følge kompetansemålene. Elever som har egen PC eller læringsbrett på hjemmeskolen tar med seg disse. Det samme gjelder bøker, utstyr og ellers det de trenger til skoledagen.

Organisering av skoledagen

Det blir undervist mellom klokka 09.00 og 15.10, hvor hvert alderstrinn har det timeantallet de skal ha etter opplæringsloven. Nye elever får utdelt sin timeplan når de kommer til skolen. Her får de oversikt over antallet undervisningstimer den enkelte skal ha daglig.

Undervisning

Vi benytter varierte og praktiske metoder for å finne ut hvordan hver enkelt elev lærer best og opplever mestring. Vi legger vekt på positive opplevelser der friluftsliv og natur har en sentral plass.

SMI-skolen er sertifisert som dysleksivennlig skole.

Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre/foresatte og avtaler derfor et oppstartsmøte og samtaler underveis i oppholdet etter behov. Før eleven reiser hjem har vi et avslutningsmøte hvor en pedagogisk rapport gjennomgås.

*SMI-skolen, avd. Viken senter, Vikenveien 66, 9360 Bardu, Telefon: 77 18 99 60