Familieteamet ved Viken senter

Familieteamet behandler foreldre med psykiske lidelser (en eller begge voksne) og alvorlige samspillsvansker. Dette inkluderer

  • foreldrepar
  • aleneforeldre
  • foreldre som er etablert med ny familie (mine/dine/våre barn)

Vi tar imot foreldre (par og enslige) som har barn, hvor barn under 18 år som hovedregel er med under behandlingsoppholdet.

Behandlingen er intensiv – den går over seks uker og fire familier er i behandling samtidig. Foreldrene deltar i gruppebehandling som består av psykoedukativ gruppe, kreativ gruppe og tur i nærområdet. Behandlingen bygger på familieterapeutiske prinsipper, grunnleggende traumeforståelse og psykologisk kunnskap om relasjoner, grupper og tilknytning.

Inkludert i behandlingen er også individual-, par- og/eller familieterapi. Partner og inkluderes i behandlingen, da de individuelle vanskene ofte utspiller seg i nære relasjoner.

familiebehandling Viken senter

Vi gir ikke direkte psykisk helsehjelp til barna, men jobber ut fra en filosofi om at barna får det bedre gjennom at foreldrene får økt kapasitet og forståelse for egne og hverandres utfordringer og behov.

Det å være på Viken kan gi tid til å kjenne etter og tid til å lande i seg selv. Mange erfarer at oppholdet på Viken senter skaper en trygg ramme for å utforske nye samspillsformer.

familiebehandling Viken senter

Under behandlingen vil den enkelte familie bo i familieboliger ved Viken senter. De yngste barna går i en kommunal barnehage og skolebarna går på en liten fylkeskommunal SMI-skole på området.