Traumeteamet gir et behandlingstilbud til mennesker som har opplevd relasjonstraumer eller gjentatte traumeopplevelser som barn, og som på grunn av dette strever med posttraumatiske stressreaksjoner. Tilbudet tar utgangspunkt i grunnleggende traumeforståelse og anvender en faseorientert tilnærming i behandlingen. 

Behandlingsforløpet er todelt, og starter med et tre-ukers kartleggingsopphold. Fokus i kartleggingsoppholdet er på utredning og diagnostisering, samt en vurdering av om videre behandlingen vil passe for pasienten. Behandlingsoppholdet varer i ni uker. 

Traumeteamet tilbyr behandling i første fase, med vekt på stabilisering. Dette betyr at behandlingen har hovedfokus på å hjelpe pasientene til å forstå egne reaksjoner som konsekvenser av traumatiske opplevelser, samt til å finne strategier for å håndtere disse. Behandlingen inneholder blant annet undervisning i gruppe, kreativ gruppe, naturterapi, hesteterapi og individuelle samtaler. I samarbeid med pasienten tilrettelegger vi for pårørendeopphold. Behandlingen er intensiv, samtidig som det er lagt opp til mye egentid.

Vi anbefaler at pasienten har etablert kontakt med lokal behandler i forkant og gjennom hele behandlingsforløpet.